021-43054000 info@moneytech.ir

 مانی تک زیر مجموعه شرکت توسن تکنو میباشد، که فعالیت خود را از سال 1397 با سابقه واگذاری 1100 دستگاه خودپرداز به اشخاص حقیقی و حقوقی، در سراسر کشور، با 43 دفتر پشتیبانی آغاز کرد. مانی تک به عنوان یک زیر سوئیچ بانکی میتواند ، تمام فعالیت های مربوط به تجهیز ، توسعه و نگهداری شبکه ماشینهای بانکی را به نیابت از بانکهای کشور بر عهده بگیرد. اموری از قبیل تعریف ترمینال، مغایرت گیری، تسهیم کارمزد، مانیتورینگ سیستم، شبکه و زیر ساخت، پایش تراکنش ها، جلوگیری از فراد، پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری ماشینهای بانکی، بازاریابی، مکان یابی و…، ازجمله فعالیتهای این شبکه میباشد. علاوه بر پذیرندگان خودپردازهای مستقل، بانک ها نیز میتوانند در سرتاسر گستره جغرافیایی کشور به این شبکه بپیوندند و از مزایای آن بهرمند گردنند.